Kallas den teknik som imiterar gamla målningar på väggar som krackelerat, blivit smutsiga och slitna.

pompejiteknik – michelangelos händer