Här presenteras några målning och tapetseringsuppdrag som utförts.