Lamparmatur

Design, framställande och dekorationsmålning av lamparmatur till
Hotell Esplanad, Västerås. Sommaren 2011.
Arbetet beställt av Bostjärnan Förvaltnings AB.